Vi sinh tiêu hóa bố sung dinh dưỡng khẩn cấp HPDON-GP (Dạng lỏng)

(1 đánh giá)

Mã sản phẩm: HPDON-GP

150,000 VND

Vi sinh tiêu hóa bố sung dinh dưỡng HPDON-GP (Dạng lỏng) cho thủy sản, gia súc, gia cầm sử dụng trong tin huống khẩn cấp

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm xem thêm

-29%

Call
Call

100,000 VND
100,000 VND

120,000 VND
120,000 VND
HOA PHAT DONG NAI JOINT-STOCK COMPANY (Tax Code: 3602468746)

Add: 248 Dongkhoi str, quarter 11, Tanphong ward, Bienhoa city, Dongnai

Tel: (+84-251) 629.38.50 -  654.20.66 Fax: (+84-251) 629.39.70

Hotline: 19007161 Email: sales@hoaphatdongnai.com

   

  Hotline: 19007161