Vi sinh xử lý đáy ao và ngăn ngùa phèn HPDON-DAK

(1 đánh giá)

Mã sản phẩm: HPDON-DAK

200,000 VND 240,000 VND

Sản phẩm HPDON-DAK dạng bột, xử lý đáy ao, ngăn ngừa phèn

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm xem thêm

100,000 VND
100,000 VND

Call
Call

120,000 VND
120,000 VND
HOA PHAT DONG NAI JOINT-STOCK COMPANY (Tax Code: 3602468746)

Add: 248 Dongkhoi str, quarter 11, Tanphong ward, Bienhoa city, Dongnai

Tel: (+84-251) 629.38.50 -  654.20.66 Fax: (+84-251) 629.39.70

Hotline: 19007161 Email: sales@hoaphatdongnai.com

   

  Hotline: 19007161